Begge artikler har været bragt i PLENUM, Skolelederforeningens Blad

                                 

Skolelederforeningens blad "Plenum"

 "Det tværkommunale projekt Kvalikombo, som har fokus på kvaltets- og kompetenceudvikling på sociale botilbud, har brugt Svane Tekst til at formidle projektets outcome til en bred gruppe af modtagere. Formidlingsopgaven bestod i at beskrive projektets ide, proces og resultat til brugere og pårørende, til professionelle indenfor primært den pædagogiske sektor, til kommuner og til ministerier og styrelser. Dette skete igennem en række artikler, rettet mod dag og ugeblade, fagblade, udgivelser i interesseorganisationer og officielle nyhedskanaler indenfor kommuner, regioner og staten. Projektets styregruppe har fået en del tilbagemeldinger på artiklerne, og vi har således kunnet konstatere, at det er lykkedes Svane Tekst at få budskabet igennem, både i forhold til at skabe almen interesse og informere i mere professionelle cirkler. Med andre ord - det var lige det, vi skulle bruge."
Lars Thomsen, Specialkonsulent i Gribskov Kommune

”Torben Svane Christensen har løst opgaver for CABI, hvor han blandt andet har været ansvarlig for produktionen af nyhedsbreve for forskellige regionale netværk. Her stod han for produktion af artikler samt indsamling af tekst, billeder og redigering. Han løftede også opgaven, da CABI's omfattende hjemmeside skulle have opgraderet al tekst. Jeg kan varmt anbefale Torben Svane Christensen.”
David Graff, kommunikationschef, CABI

"Torben Svane Christensen har gennem de seneste år løbende leveret journalistiske artikler til Nyhedsbladet Dansk Energi. Jeg kender Torben som en engageret skribent, der har næse for historier og overholder deadline samtidig med, at han er klar til at gå i dialog om vinkler og forslag til forbedringer også tæt op mod deadline."
Jesper Tornbjerg, ansvarshavende redaktør, journalist, Nyhedsbladet Dansk Energi

"Dansk Musikpædagogisk Forening/DMpF´s medlemsblad, MODUS, har siden 2009 jævnligt bragt artikler af journalist Torben Svane Christensen. Han har i denne periode skrevet mange interessante artikler om musiske emner, udvalgt både efter redaktionens ønsker samt fra det store katalog af forslag, han selv er fremkommet med. Torben Svane Christensen har ligeledes været meget behjælpelig med fremskaffelse af det illustrative materiale til artiklerne. Det bør nævnes, at Torben Svane Christensen stabilt leverer sit materiale indenfor de aftalte deadlines, og er fleksibel i forhold til eventuelle ændringsforslag og korrekturer. MODUS ser frem til et forsat, godt samarbejde!"
Dan Johnsen, redaktør på MODUS

"Jeg har arbejdet sammen med Torben Svane Christensen i en årerække for meget forskellige medier. I mit arbejde som fotograf er det vigtigt for mig, at jeg får lov til at sætte mit præg på opgaven gennem billederne. Torben Svane Christensen har en meget professionel tilgang til jobbet og stor forståelse for fotografens del af opgaven. En grundig breefing om opgaven, og hvad fotografen skal lægge vægt på, er en helt naturlig indledning på en opgave og et must for at opnå det bedst mulige resultat.”
Nils Rosenvold, pressefotograf

”Chili Foto har i over ti år samarbejdet med Torben Svane Christensen. Han er kreativ, humoristisk og hyggelig at være på opgave med. Der er plads til sparring, så tekster og foto går op i en højere enhed. Vi ser frem til et fortsat samarbejde.”
Chili Foto

”Torben Svane Christensen leverer nyheder og større artikler til fagbladet Sygeplejersken. Vi har været utroligt glade for samarbejdet, hvor Torben har bidraget med ideer til nyheder f.eks. om en etisk komité på psykiatrisk afdeling og brugen af virtuel læring på sygeplejerskeuddannelsen. Han har også fået ideen til det meget roste tema, som vi bragte i nr. 12/2010 om, at ”det aldrig er for sent at blive sygeplejerske”, om mennesker som i en sen alder går ind i faget og kan bidrage med den baggrund, de kommer fra. Torben er behagelig at samarbejde med og en dygtig journalist, som vi varmt kan anbefale.”
Susanne Bloch Kjeldsen, redaktionssekretær, Sygeplejersken